echo of collapse

ECHO OF COLLAPSE és un joc de plataformes que porto desenvolupant de forma esporàdica des-de l'any 2010 quan una oferta de treball em va cridar l'atenció...
D'ara en endavant aniré actualitzant aquesta secció amb esbossos, captures i explicacions de tota mena.

ECHO OF COLLAPSE is a platform game that I've been developing sporadically since 2010 when a job caught my attention ...
From now on I will update this section with sketches, screenshots and explanations of all kinds. 
  UMMO, el protagonista atrapat en la dimensió voxel.


  Prova animació vapor


Actualment el joc es mou a 60 fps, en aquest Gif l'animació transcorre a uns 15 - 24 fps degut a limitacions del propi format Gif.

Currently, the game moves at 60 fps, this gif animation moves at 15 - 24 fps due to limitations of the gif format.

  Pantalla de títol + intro

De moment la part del joc que menys ha evolucionat, l'he volgut conservar senzilla i directe amb el protagonista en suspensió dins una proveta, esperant a que el jugador pressioni una tecla.

So far the less evolved part of the game, I wanted to keep it simple and direct with the protagonist in suspension in a test tube, waiting for a keypress of the player. 

  Zona Arcs 


És l'inici del joc, el punt de partida on ens familiaritzem amb els controls i descobrim un mon en runes poblat per supervivents totalment embogits. Encara he de concretar els elements del HUD, així que ignoreu-los.

This is the beggining of the game, the starting point where we become familiar with the controls and discover a ruined world populated by completely mad survivors. I have yet to specify the elements of the HUD, so ignore them.

  Finestres de text

Els textos apareixen en 2 formats: globus de text i finestres de text. Els globus de text apareixen de forma automàtica al passar prop d'un personatge o d'un objecte que requereix d'una acció. Les finestres de text apareixen desprès de polsar el boto d'acció, mostren conversacions i apareixen acompanyades del retrat del personatge o objecte.

The texts are in 2 formats: text balloon and text windows. The text balloon automatically appears when you pass near a person or an object that requires an action. The text window appears after pressing the action button, then conversations are displayed accompanied by the portrait of the character or object.

  Transicions entre zones


La demo consta de 2 zones principals separades: zona interior i zona exterior.
Ens movem entre aquests dos plànols saltant per les finestres que ens ho permetin.
En el moment que passem de l'interior a l'exterior o de l'exterior a l'interior la pantalla ens mostra una animació en primer pla del personatge saltant d'un costat a l'altre.

The demo consists of 2 separate main areas: inner and outer zone.
We move between these two planes jumping through the windows.
Going from inside to outside or outside to inside the screen shows an animation of the game's main character jumping from one side to another.


  Recol·lecció d'items
No hay comentarios:

Publicar un comentario